C4 blog

Nový server s PHP 5.4

3.7.2012, Jan Vítek

Před několika dny jsme úspěšně zprovoznili nový web server s PHP 5.4. Tato nová verze obsahuje řadu novinek, nejviditelnější jsou:

  • Traits - umožňují vícenásobnou dědičnost. Traits jsou v podstatě třídy, které neumožňují vytvářet instance. Vícenásobné dědičnosti se dosahuje tak, že do třídy lze vložit libovolné množství traits (a tak z nich dědit).
  • Stručná syntaxe pro inicializaci polí, lze použít: $a = [1, 2, 3].
  • Session Upload Progress - umožňuje sledovat průběh uploadu souborů.

Kompletní přehled novinek je na http://www.php.net/manual/en/migration54.new-features.php

Některé změny v PHP 5.4 způsobují nekompatibilitu s předchozími verzemi (5.3 a níže), nejzásadnější nekompatibility jsou:

  • Byl zrušen safe_mode. Uvádím pouze pro zajímavost, neboť se tato změna u nás nijak neprojeví - pro předchozí verze PHP je safe mode u nás zapnutý, ale na operace se soubory nemá žádný negativní efekt.
  • Byly zrušeny další zastaralé direktivy: register_globals, register_long_arrays, magic_quotes_gpc, allow_call_time_pass_reference.

Vzhledem k tomu, že PHP 5.4 je nová technologie a nemáme otestované všechny webové aplikace, umisťujeme stále domény nových zákazníků na servery s PHP 5.3. O přesun na server s PHP 5.4 lze požádat na emailu podpora@c4.cz.

Přidat nebo zobrazit komentáře