C4 blog

Změna postupu transferu .eu domén

21.11.2012, Jan Chyský

Náhled

Od 21.11.2012 se mění postup transferu .eu domén. Nově bude potřeba auth-info kód, jako je tomu u českých domén.

Autorizace transferů již nebude probíhat prostřednictvím potvrzení po kliknutí na zaslaný odkaz, ale podobně jako u českých domén na základě auth-info kódu. Tento kód si držitel domény vyžádá u svého registrátora a zašle ho novému poskytovateli, který jím změnu transferu potvrdí. Celý proces transferu mezi registrátory se tak značně urychlí.

Není-li schopen současný registrátor poskytnout kód majiteli domény (např. současný registrátor nekomunikuje nebo již neexistuje), může majitel domény požádat o kód přímo EURid, a to kliknutím na link ve veřejném WHOIS. Obratem je kód zaslán na e-mail majitele domény. Pokud by již tento e-mail nebyl funkční, může majitel domény ve speciálním on-line formuláři uvést novou e-mailovou adresu, EURid vygeneruje PDF dokument, který majitel domény podepíše a nafaxuje nebo naskenuje a zašle zpět EURidu. Po zpracování EURidem je kód zaslán na novou e-mailovou adresu.

Užitečné odkazy:

EURid
Zaslání auth-info kódu pomocí stránek EURid

Přidat nebo zobrazit komentáře