C4 blog

Validace kontaktního e-mailu vlastníků nadnárodních domén

1.7.2014, Jan Chyský

Během roku 2014 musí všichni nadnárodní registrátoři podepsat nové smlouvy s organizací ICANN. To bohužel způsobuje jednu komplikaci pro stávající i budoucí držitele nadnárodních domén. Po registraci domény, před jejím prodlužováním o další rok a při změnách v kontaktu vlastníka je nutné validovat kontaktní e-mail uvedený v registru domén. O co vlastně jde a jak taková validace probíhá?

Validace po registraci domény

Do 15 dnů od registrace je potřeba kliknout na odkaz, který je zaslaný registrátorem (General Registry / Tucows) na kontaktní e-mail vlastníka domény.

Konfirmační e-mail je zasílán v okamžiku požadavku a dále 5., 10., 13. den. Pokud k potvrzení do 15ti dnů nedojde, bude provoz domény zablokován, a to do doby, dokud nebude majitelem domény souhlas s registrací udělen.

Validace během prodloužení domény na další období

Do 15 dnů od zaslání konfirmačního e-mailu je potřeba kliknout na odkaz, který je zaslaný registrátorem (General Registry / Tucows) na kontaktní e-mail vlastníka domény.

Konfirmační e-maily jsou odesílány 30 dní a 5 dní před expirací domény majiteli domény, aby ověřil správnost kontaktních údajů v hlavním registru. I v případě, že jsou údaje správné, je nutné potvrdit správnost přes odkaz, který je součástí e-mailu. Bez tohoto potvrzení může být provoz domény pozastaven a to do doby, dokud majitel konfirmační odkaz nepotvrdí.

Validace po změně v kontaktu vlastníka domény

Po provedení změny v kontaktu vlastníka domény je potřeba kliknout na odkaz, který je zaslaný registrátorem (General Registry / Tucows) na kontaktní e-mail vlastníka domény. Bez konfirmace nebude úprava dokončena.

Jak konfirmační e-mail vypadá?

Varianta 1

------------------------------------------------------
From: GENERAL REGISTRY, s.r.o.
Date: 2014-06-19 13:11 GMT+02:00
Subject: VERIFICATION REQUIRED - Please verify your domain name(s) as soon as possible
To: vas@kontaktni-email.cz

Greetings,

Please read this important e-mail carefully.

Recently you registered, transferred or modified the contact information for one or more of your
domain name(s). As of January 1, 2014, ICANN requires all accredited registrars to verify your new contact information.
You can read about ICANN's new policy at: http://www.icann.org/en/resources/registrars/raa/approved-with-specs-27jun13-en.htm#whois-accuracy.

nazev-vasi-domeny.com

In order to ensure your domain name remain active, you must now click the following link and
follow the instructions provided:

http://approve.domainadmin.com/registrant/?verification_id=1122334&key=seyqGP3JsO&rid=111116

Failure to follow the above link and complete this process will eventually lead to the suspension of your domain name(s).

If you have any questions, please contact us.

Sincerely,

GENERAL REGISTRY, s.r.o.
------------------------------------------------------

Po kliknutí na odkaz "http://approve.domainadmin.com/registrant/?verification_id=1122334&key=seyqGP3JsO&rid=111116" se dostanete na stránku, kde je nutné kliknout na velké tlačítko "Verify Information".

Varianta 2

------------------------------------------------------
---------- Přeposlaná zpráva ----------
Od: GENERAL REGISTRY, s.r.o.
Datum: 20. června 2014 7:35
Předmět: Please validate your domain name(s) as soon as possible
Komu: vas@kontaktni-email.cz

** Please note: failure to complete the process outlined below will lead to the suspension of your domain name. **
** Důležité: pokud nebude proveden postup popsaný níže, hrozí vypnutí domény**

Dobrý den,
Greetings,

Recently you registered, transferred or modified the contact information for one or more of your
domain name(s) and we require that you validate your new contact information.

Nedávno jste registroval, transferoval nebo měnil údaje kontaktu pro jednu nebo více domén.
K dokončení procesu je nutné ještě provést validaci nových údajů kontaktu.

The following domain names will be suspended in 15 days:

nazev-vasi-domeny.com

You will have also received this notice if we could not successfully deliver a
WHOIS Data Reminder Policy (WDRP) email, or a renewal reminder notice.

Tento požadavek dostáváte i v případě, pokud nebyla úspěšně doručena žádost o potvrzení
WHOIS údajů kontaktu, nebo notifikace k prodloužení domény.

In order to ensure your domain name(s) remain active, you must now click the following link and
follow the instructions provided.

Klikněte prosím na následující link a postupujte podle uvedených instrukcí. Pokud nebude validace provedena,
může dojít až ke znefunkčnění domén. Pokud potřebujete s validací pomoci, kontaktujte nás na adrese info@generalregistry.cz.

http://approve.domainadmin.com/registrant/?verification_id=1122334&key=seyqGP3JsO&rid=111116

Failure to complete the process outlined below will lead to the suspension of your domain name.
Please complete this process as soon as possible.

Ještě jednou připomínáme, že neprovedení, nebo nedokončení postupu může vést až k vyřazení domény naším dodavatelem domén.
Prosím, proveďte validaci co možná nejdříve.

Sincerely,
S pozdravem

GENERAL REGISTRY, s.r.o.
------------------------------------------------------

Po kliknutí na odkaz "http://approve.domainadmin.com/registrant/?verification_id=1122334&key=seyqGP3JsO&rid=111116" se dostanete na stránku, kde je nutné kliknout na velké tlačítko "Verify Information". Po úspěšné validaci se vám zobrazí informační stránka, že e-mail byl validován.

Validace kontaktního e-mailu Úspěšně provedená validace
Verifikační stránka
Stránka s úspěšnou verifikací

Co dělat, když e-mail nepřijde nebo ho vymažete?

Pokud potřebujete validační e-mail znovu zaslat, můžete tak učinit na adrese https://www.domainmaster.cz/cs/genericdomain_registrant_verification_statuses/resend/.

Jak se dozvíte o validaci, když máte neaktuální e-mail v registru domén?

O nutnosti validovat kontaktní e-maily vlastníků konkrétních domén jsme informováni spolu se zákazníky, takže posíláme informační e-maily a upomínky o nutnosti validace i na kontaktní e-maily, které jsou uvedené v naší databázi.

Zákazníci, kteří mají v registru nadnárodních domén uvedený již neaktuální/nefunkční e-mail nás mohou požádat o jeho změnu.

Přidat nebo zobrazit komentáře