C4 blog

Hromadné nasazení DKIM

16.6.2016, Jan Chyský

DKIMV důsledku stále zpřísňujících pravidel pro příjem pošty ze strany Googlu, Seznamu a některých dalších poskytovatelů, jsme hromadně nasadili podepisování DKIM pro odesílané e-maily.

Podepisování funguje tak, že pokud má doména nastavený níže uvedený veřejný klíč v DNS, naše mailservery a webservery* automaticky odesílané e-maily podepisují.

Všem doménám jsme do DNS přidali DNS zázam:

ceskywebhosting._domainkey
(.nazev-vasi-domeny.cz.)
3600 TXT "v=DKIM1; k=rsa; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDMOTUhc0mmwuTnP+R76THTLY4aoJdK8GWlVWI/cdmUNztCj7+fs17XtccW2NFDoZWImMYMZXNaP2ZRkuEQkZ7tnkrS+EE8an0E/vR6DKFbSTyObQwf244ddccENcYxDEmOKtd01bhvWNWEPGttT9YD7kb6KMRWPZYAk5SraKtsYQIDAQAB"

Pokud tento DNS záznam smažete, k podepisování DKIM nebude docházet.

Nemáte-li DNS v naší správě a chcete-li odchozí e-maily DKIM podepisovat, přidejte si do DNS u správce vaší domény výše uvedený DNS záznam.

Na příchozí e-maily nemá u Webhostingu C4 podepisování DKIM žádný vliv.

 

* Podepisování se neprovádí na starších serverech www4 (PHP 5.2.17), www5 (PHP 5.2.17), www6 (PHP 5.2.17), www7 (PHP 5.2.17), www8 (PHP 5.3.29) a www9 (PHP 5.3.29). Pokud máte doménu na některém z těchto serverů a chcete DKIM podepisovat, můžete si požádat o přesun na server novější.

Přidat nebo zobrazit komentáře